đội tuyển việt nam gặp Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này là "8bit Red Bull F.C." (sau đây gọi là "Trang web này") trong các dịch vụ khác nhau (cung cấp thông tin trên trang web này, tiếp nhận các yêu cầu khác nhau, v.v.), "sau đây là" sau đây là "" "" "" "" "" "" "" " Trang web này sẽ tuân thủ thông tin cá nhân của khách truy cập hoặc thông tin tương đương của).

1. Chính sách cơ bản

Trang web này nhận ra tầm quan trọng của thông tin cá nhân và cho rằng trách nhiệm xã hội là bảo vệ thông tin cá nhân, tuân thủ luật pháp và quy định liên quan đến thông tin cá nhân và phù hợp với việc mua lại, sử dụng và quản lý thông tin cá nhân được xử lý trên trang web này. Tôi sẽ làm đi. Thông tin được thu thập trên trang web này sẽ được xử lý đúng theo mục đích sử dụng.

2. Phạm vi của ứng dụng

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web này.

3. Mục đích của việc mua lại và sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân, mục đích sử dụng, thời gian lưu trữ, vv của khách truy cập có được trên trang web này như sau.

3-1. Nhận thông tin cá nhân khi bạn để lại nhận xét

Trên trang web này, thông tin cá nhân sau đây sẽ được lấy khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web này.

  • Tên được hiển thị trong Mẫu bình luận (HN)
  • Nội dung bình luận được hiển thị trong mẫu bình luận
  • địa chỉ IP
  • Chuỗi đại lý người dùng trình duyệt
3-1-1. Về mục đích sử dụng

Để thuận tiện cho khách truy cập, nó rất hữu ích cho các biện pháp thô và phát hiện thư rác. Ngoài ra, chúng tôi có thể giới thiệu cho bạn trên trang web này rằng "có một nhận xét như vậy từ khách truy cập."

3-1-2. Về thời gian lưu trữ

Các ý kiến ??còn lại trên trang web này lưu các bình luận và siêu dữ liệu của họ trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhận xét) Khách truy cập có thể chọn lưu thông tin cá nhân vào trình duyệt

Khi bạn để lại nhận xét trên trang web này, bạn có thể chọn lưu tên của mình, địa chỉ E -mail hoặc thông tin trang web (tùy chọn) trong trình duyệt của bạn.

3-2. Nhận thông tin cá nhân bạn đã liên hệ

Trang web này có một hình thức điều tra.

Nhận thông tin cá nhân sau đây khi khách truy cập được nhập khi khách truy cập được liên hệ từ mẫu yêu cầu.

  • Tên được nhập vào mẫu yêu cầu (HN)
  • Địa chỉ email được nhập vào mẫu yêu cầu
  • Nội dung yêu cầu được nhập vào mẫu yêu cầu
3-2-1. Về mục đích sử dụng

Đối với yêu cầu, và cho quản lý khách truy cập. Bằng cách lưu các yêu cầu từ khách truy cập, khi cùng một khách truy cập thực hiện một cuộc điều tra khác, có thể trả lời dựa trên nội dung của các yêu cầu trong quá khứ và thực hiện các biện pháp chính xác hơn. Có thể.

Ngoài ra, chúng tôi có thể giới thiệu "Tôi có một cuộc điều tra như vậy" trên trang web này.

3-2-2. Về thời gian lưu trữ

Thông tin cá nhân được nhập vào mẫu yêu cầu sẽ được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định.

3-2-3. Về sự đồng ý của việc thu nhận thông tin cá nhân

Trang web này hướng dẫn bạn đọc chính sách quyền riêng tư này trước khi thực hiện các yêu cầu từ mẫu yêu cầu.

Tại thời điểm bạn yêu cầu, khách truy cập được coi là đã đồng ý với chính sách quyền riêng tư này.

3-3. Mua lại thông tin cá nhân bằng cookie

Trang web này có thể gửi cookie đến máy tính của khách truy cập.

Cookie là một cơ chế để lưu lịch sử sử dụng và nội dung nhập được gửi và nhận giữa trình duyệt và máy chủ khi sử dụng trang web làm tệp làm tệp.

3-3-1. Về mục đích sử dụng

Điều này là để tăng cường sự tiện lợi của khách truy cập khi duyệt trang web này.

Ví dụ: nếu bạn truy cập cùng một trang vào lần tới, bạn có thể sử dụng thông tin cookie để thay đổi màn hình cho mỗi khách truy cập.

Ví dụ: bạn đang sử dụng một trang web và lần đầu tiên bạn nhập mật khẩu đăng nhập, bạn đã có thể truy cập màn hình đăng nhập mà không cần hiển thị màn hình đăng nhập sau lần thứ hai? Nó là từ cookie.

Nếu khách truy cập được phép gửi và nhận cookie trong cài đặt trình duyệt, trang web có thể nhận khóa cookie từ trình duyệt của khách truy cập.

Trình duyệt của khách truy cập chỉ gửi cookie được gửi và nhận bởi máy chủ trên trang web để bảo vệ quyền riêng tư.

3-3-2. Về thời gian lưu trữ

Cookies cho các bình luận còn lại trên trang web này sẽ được lưu trữ trong một năm.

3-3-3. Về việc mua lại thông tin cookie của các bên thứ ba

Trên trang web này, các quảng cáo được phân phối từ các bên thứ ba như Google Co., Ltd. và các công ty khác có thể được đăng và liên quan đến điều này, bên thứ ba đã có được thông tin cookie của khách truy cập, v.v. Nó có thể được sử dụng.

Thông tin cookie thu được từ bên thứ ba được xử lý theo chính sách bảo mật của bên thứ ba.

3-3-4. Về việc đình chỉ sử dụng phân phối quảng cáo như thông tin cocket cho bên thứ ba

Khách truy cập truy cập OPT -Out (để ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba) trên trang web của bên thứ ba và các quảng cáo như thông tin cookie của bên thứ ba. Bạn có thể ngừng sử dụng nó để phân phối.

3-3-5. Về sự cho phép / từ chối gửi và nhận thông tin cookie

Khách truy cập có thể chọn các cài đặt liên quan đến việc truyền và nhận cookie từ "Cho phép tất cả các cookie", "Từ chối tất cả các cookie", "Thông báo cho người dùng sau khi nhận cookie". Phương thức cài đặt phụ thuộc vào trình duyệt. Vui lòng kiểm tra menu "Trợ giúp" của trình duyệt của bạn để biết phương thức cài đặt cho cookie.

Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn một cài đặt từ chối tất cả các cookie, bạn có thể không nhận được các dịch vụ yêu cầu xác thực và bạn có thể bị hạn chế trong việc sử dụng các dịch vụ khác nhau trên Internet.

Bốn. Quản lý thông tin cá nhân

Trang web này sẽ quản lý kỹ lưỡng thông tin được cung cấp bởi khách truy cập:

4-1. Đảm bảo tính chính xác của thông tin

Chúng tôi sẽ luôn cố gắng để được chính xác và tăng giá cho thông tin được cung cấp bởi khách truy cập.

4-2. Các biện pháp quản lý an toàn

Trang web này bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn ngừa rò rỉ, mất hoặc mất thông tin cá nhân.

4-3. Loại bỏ thông tin cá nhân

Nếu thông tin cá nhân không còn cần thiết, hãy loại bỏ nó ngay lập tức.

4-4. Tiết lộ, sửa chữa, bổ sung, xóa, đình chỉ sử dụng

Nếu bạn muốn tiết lộ, sửa, thêm, xóa hoặc đình chỉ việc sử dụng thông tin cá nhân từ khách truy cập, chúng tôi sẽ xác nhận rằng bạn là người và trả lời.

Nếu bạn muốn ở trên, xin vui lòng liên hệ với địa chỉ email sau.

Địa chỉ email: 8bit.redbull.fc ★ gmail.com (thay thế ★ bằng@)

Năm. Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho các bên thứ ba

Trang web này không cung cấp thông tin cá nhân được cung cấp bởi keo nha cai bong da truc tiep khách truy cập cho các bên thứ ba mà không có được sự đồng ý của khách truy cập. Ngoài ra, nếu việc cung cấp các bên thứ ba được quyết định trong tương lai, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và mục đích cung cấp điều khoản và chỉ cung cấp bên thứ ba nếu khách truy cập đồng ý.

6. Về thông tin cá nhân nhỏ

Nếu một ý kiến ??nhỏ về trang web này hoặc yêu cầu từ mẫu điều tra, sự đồng ý của cơ quan phụ huynh sẽ luôn được lấy, và keo nha cai bong da truc tiep tại thời điểm bình luận và yêu cầu, quyền kiểm soát chính sách bảo mật này. Nó được coi là có sự đồng ý của một người.

7. Cuộc điều tra

Vui lòng liên hệ với chúng tôi từ mẫu yêu cầu để xử lý thông tin cá nhân hoặc thông tin cá nhân.

số 8. Về các công cụ phân tích truy cập

Trang web sử dụng công cụ phân tích truy cập của Google "Google Analytics".

Google Analytics này sử dụng cookie để thu thập thông tin truy cập. Thông tin truy cập này được keo nha cai bong da truc tiep thu thập ẩn danh và không chỉ định một cá nhân.

Cookie Google Analytics có cảm giác 26 tháng. Tính năng này có thể bị từ chối bằng cách vô hiệu hóa cookie, vì vậy vui lòng kiểm tra cài đặt trình duyệt của bạn.

Nếu bạn muốn kiểm tra các điều khoản sử dụng của Google Analytics, bấm vào đây. Nếu bạn muốn kiểm tra "Sử dụng Google khi bạn sử dụng các trang web và ứng dụng đối tác của Google", bấm vào đây.

9. Về dịch vụ quảng cáo phân phối thứ ba

Trang web này sử dụng dịch vụ quảng keo nha cai bong da truc tiep cáo thứ ba "Google AdSense".

Một công ty phân phối quảng cáo thứ ba, như Google, sử dụng cookie (thông tin khi khách truy cập trên trang web này hoặc các trang web khác) để hiển thị quảng cáo theo khách truy cập của khách truy cập. Bạn phải làm gì đó trước khi tiếp tục.

Khách truy cập có thể vô hiệu hóa các quảng cáo phù hợp với khách truy cập (sau đây gọi là "quảng cáo được cá nhân hóa") trong cài đặt quảng cáo. Nếu bạn muốn thực hiện cài đặt đó, bấm vào đây. Ngoài ra, truy cập www.aboutads.info sẽ vô hiệu hóa cookie, nhà phân phối thứ ba được sử dụng trong quảng cáo được cá nhân hóa.

Nếu bạn không vô hiệu hóa quảng cáo bằng phân phối thứ ba, quảng cáo được phân phối bởi các công ty phân phối và mạng quảng cáo thứ ba có thể được đăng trên trang web.

Nhấn vào đây để biết thêm thông tin về các công ty phân phối quảng cáo được Google cho phép phân phối quảng cáo của Google.

Mười. Về phân phối quảng cáo của Amazon

"8bit Red Bull F.C." là người tham gia chương trình AMAZON Associate, một chương trình liên kết là một chương trình liên kết được thiết lập để cung cấp một phương tiện quảng cáo và được liên kết với Amazon.co.jp bằng cách liên kết.

Bên thứ ba (Amazon hoặc các nhà quảng cáo khác) có thể cung cấp nội dung và quảng cáo, thu thập thông tin trực tiếp từ khách truy cập và thiết lập hoặc nhận biết trình duyệt của khách truy cập.

11. Về thay đổi chính sách quyền riêng tư

Trang web này sẽ tuân thủ luật pháp Nhật Bản áp dụng cho thông tin cá nhân và để xem xét nội dung của chính sách quyền riêng tư này khi thích hợp để cải thiện nó. Chính sách bảo mật mới nhất được sửa đổi sẽ luôn được tiết lộ trên trang này.

Đóng
Từ khóa nổi bật